Związek Rzemiosła Polskiego w roku 2006r nadał naszemu Cechowi Złoty Medal za zasługi dla Rzemiosła Polskiego

Strona główna

Informacje o nas

Kontakt z nami

Lista usług

Łącza pokrewne

Oświata Zawodowa

Szkolenia BHP

WIADOMOŚCI

 

Przemyska fontanna „z niedźwiadkiem” ufundowana staraniem Przemyskich rzemieślników zrzeszonych
w Cechu Rzemiosł Różnych
w Przemyślu
w 1964r.

Do pobrania prezentacja: Nauka Praktyczna Zawodu
w Rzemiośle

SZKOLENIA B.H.P.
- wiadomości ogólne, terminy.

AKTUALNOŚCI w pigułce

Egzaminy Czeladniczo-Mistrzowskie,
terminy
oraz inne informacje na ich temat.

Nauka Praktyczna Zawodu — Oświata

Stawki wynagrodzenia dla uczniów młodocianych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 

NOWE stawki opłat za egzaminy Mistrzowskie, Czeladnicze, Sprawdzające.

ZUS dopłaty dla pracodawców na poprawę stanu BHP

PROMOCJA

Przemyski Cech w Przemyślu
-spotkania promujące kształcenie
i pracę w rzemiośle

Zaproszenie na Doroczną Pielgrzymkę rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Zaproszenie na Konferencję P.I.P.
w Przemyślu

Międzynarodowe Otwarte  Mistrzostwa  Fryzjerstwa Polskiego
POZNAŃ' 2015

19 kwietnia   2015 r.

Praktyczne warsztaty naliczenia opłat za korzystanie  ze środowiska

oraz 
ewidencja gospodarki odpadami

- ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zmian od początku 2015 roku”

europass dla rzemiosła:
dla dyplomów Czeladniczo-Mistrzowskich.

Kurs pedagogiczny.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z udziałem Inspektorów Pracy z Rzeszowa.

Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 - szansa dla Twojej firmy.

Uprawnienia budowlane dla mistrzów

Otrzymanie tytułu kwalifikacji zawodowych rzemieślnika dla dorosłych, szansą na pracę
w Polsce i zagranicą..

ODPADY - w przedsiębiorstwie.
Wiadomości ogólne.

ODPADY - zgłoszenie informacji
o gospodarce odpadami w Urzędzie Miejskim/Gminie, Starostwie, Urzędzie Marszałkowskim
.

Informujemy że szkolenia okresowe BHP
w bieżącym miesiącu odbędą się:

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla pracowników i uczniów odbędzie się: 18.04.2016r. o godzinie 09:00 .

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników itp.), rozpocznie się 25.04.2016r. o godzinie 09:00.

 

Szkolenia odbędą się w siedzibie Przemyskiego Cechu (w świetlicy).

KURS PEDAGOGICZNY

W Cechu R. R. w Przemyślu w dniu 31 marca 2016r. rozpoczął się kurs pedagogiczny dla osób szkolących uczniów w zakładach rzemieślniczych.

 

Cech R. R. w Przemyślu informuje że dla chętnych osób są jeszcze wolne miejsca.

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY
dla uczniów nie uczęszczających do szkoły.

 

Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu informuje, że w dniu 20.04.2016r. o godz. 10:00, rozpoczyna się w siedzibie Cechu , kurs z zakresu teorii zawodowej dla uczniów młodocianych, którzy nie uczęszczają do Szkoły.

 

W myśl obowiązujących przepisów warunkiem dopuszczenia przez Izbę Rzemieślniczą do egzaminu czeladniczego jest ukończenie takiego kursu. Kurs obejmuje program 300 godzin szkoleniowych w rozbiciu na 3 semestry, po 100 godzin w każdym roku.

 

P I L N E.

 

   Informujemy że od 21.01.2015r. w Urzędzie Pracy w Przemyślu będą dostępne wnioski (do pobrania) odnośnie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować
100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Więcej informacji na stronie Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

09 lutego odbędzie się w Przemyskim Cechu spotkanie dla branży fryzjerskiej nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Więcej inf. w zakładce  AKTUALNOŚCI

ZUS dopłaty dla pracodawców na poprawę stanu BHP.

Program dofinansowania przedsiębiorstw,

  

Program dotacji jest adresowany do wszystkich płatników składek na ubezpieczenia wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników (konieczne jest zatrudnienie minimum jednego pracownika na umowę o pracę).

 

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje:

 I. Projekty inwestycyjne,

II. Projekty o charakterze doradczym,

III. Projekty inwestycyjno-doradcze, łączące działania powyższych projektów (pkt I i II).

Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI

Miliony dla firm na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej

 

Już w lutym 2016 r. w Programie Polska Wschodnia (POPW) ogłoszony zostanie konkurs dla konsorcjów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które stworzą w Polsce Wschodniej innowacyjne produkty sieciowe.

 

"Dzięki dofinansowaniu z POPW firmy, które połączą swoje siły, zaoferują atrakcyjny produkt wykorzystujący potencjał i walory Polski Wschodniej”.

Więcej informacji w zakładce:   AKTUALNOŚCI

Wielki sukces Przemyskiego Rzemieślnika w konkursie „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle.

Więcej w zakładce: AKTUALNOŚCI.

Przedstawiciele przemyskiego rzemiosła brali udział w uroczystościach 70-lecia Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Zapraszamy do pooglądania fotorelacji.

Więcej w zakładce: WYDARZENIA .

   Informujemy o nowo otwartym Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego otwartego przez Członka naszego Cechu. Punkt recyklingu zaprasza wszystkich którzy mają zużyty sprzęt i nie wiedzą co mają z nim zrobić do oddania go do legalnego punktu recyklingu. Punkt ma wszystkie wymagane zezwolenia.

Punkt odbiera elektrośmieci z domu lub z firmy BEZPŁATNIE.

Adres:

F.H.U. Mercedes 37-716 Orły, ul. Floriańska 3.

Tel. 697-591-844, 16 671-26-82.

Więcej w zakładce: Rzemieślnicza REKLAMA.

   Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego przekazuje – do wiadomości i wykorzystania – Informator dla rzemieślników i ich pracowników przygotowany w ramach kampanii informacyjnej „Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla rzemiosła”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane pod auspicjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej w zakładce: AKTUALNOŚCI.

System EWRiP. Elektroniczne Centrum Wspierania Rzemiosła
i Przedsiębiorczości.

Dla przedsiębiorców korzystających z dostępu do najnowszych przetargów/zamówień publicznych i prywatnych oraz orzeczeń powstał system wsparcia EWRiP.

Oferuje on w szczególności dostęp do aktualnych zamówienień i przetargów ogłaszanych przez podmioty publiczne i prywatne, najnowsze informacje o konkursach na projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2015-2020 a także dostęp do wyszukiwarki orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów powszechnych w zakresie zamówień publicznych. Dodatkowo poprzez EWRiP można stworzyć własną stronę www, zamieszczać ogłoszenia o produktach i usługach, reklamy i informacje handlowe oraz korzystać z ich automatycznego tłumaczenia na jęz. angielski i rosyjski.

Zaproszenie do konsultacji o podstawie programowej do kształcenia w zawodach rzemieślniczych.

 Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej oraz Cech RR w Przemyślu przesyła w załączeniu list Minister Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Pismo zawiera zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach podstawy programowej do kształcenia w zawodach. W związku z tym został przygotowany specjalny kwestionariusz, który można wypełnić elektronicznie. Jest on dostępny m.in. na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pod linkiem:

http://opinie.koweziu.edu.pl/metryczka.php

 

Kolejny link zawiera dokładny opis tego, jak prawidłowo skorzystać z formularza.

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/%EF%BB%BFkonsultacje-podstawy-programowej-ksztalcenia-w-zawodach-czas-start.html

Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI