Związek Rzemiosła Polskiego w roku 2006r nadał naszemu Cechowi Złoty Medal za zasługi dla Rzemiosła Polskiego

Księga Gości - Przeglądanie
Księga Gości - Dopisywanie

Strona główna

Informacje o nas

Kontakt z nami

Lista usług

Łącza pokrewne

Oświata Zawodowa

Szkolenia BHP

WIADOMOŚCI

 

Przemyska fontanna „z niedźwiadkiem” ufundowana staraniem Przemyskich rzemieślników zrzeszonych
w Cechu Rzemiosł Różnych
w Przemyślu
w 1964r.

Do pobrania prezentacja: Nauka Praktyczna Zawodu
w Rzemiośle

SZKOLENIA B.H.P.
- wiadomości ogólne, terminy.

AKTUALNOŚCI w pigułce

Egzaminy Czeladniczo-Mistrzowskie,
terminy
oraz inne informacje na ich temat.

Nauka Praktyczna Zawodu — Oświata

Stawki wynagrodzenia dla uczniów młodocianych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

NOWE stawki opłat za egzaminy Mistrzowskie, Czeladnicze, Sprawdzające.

ZUS dopłaty dla pracodawców na poprawę stanu BHP

PROMOCJA

Przemyski Cech w Przemyślu
-spotkania promujące kształcenie
i pracę w rzemiośle

Rzemieślniku z dobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Zaproszenie na Doroczną Pielgrzymkę rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Zaproszenie na Konferencję P.I.P.
w Przemyślu

Międzynarodowe Otwarte  Mistrzostwa  Fryzjerstwa Polskiego
POZNAŃ' 2015

19 kwietnia   2015 r.

Praktyczne warsztaty naliczenia opłat za korzystanie  ze środowiska

oraz 
ewidencja gospodarki odpadami

- ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zmian od początku 2015 roku”

europass dla rzemiosła:
dla dyplomów Czeladniczo-Mistrzowskich.

Kurs pedagogiczny.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z udziałem Inspektorów Pracy z Rzeszowa.

NOC
MUZEÓW

Przemyska Noc Muzeów i Rzemiosło Przemyskie

Uroczyste wręczenie Dyplomów Mistrzowskich 2014

Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 - szansa dla Twojej firmy.

Uprawnienia budowlane dla mistrzów

Przemyślaninem roku został przemyski rzemieślnik mistrz rzemiosła fajkarskiego Z. Bednarczyk

Otrzymanie tytułu kwalifikacji zawodowych rzemieślnika dla dorosłych, szansą na pracę
w Polsce i zagranicą..

ODPADY - w przedsiębiorstwie.
Wiadomości ogólne.

ODPADY - zgłoszenie informacji
o gospodarce odpadami w Urzędzie Miejskim/Gminie, Starostwie, Urzędzie Marszałkowskim
.

 

 

 

 

 Terminy Szkoleń BHP:

Zgodnie z Art. 207 par.3 i Art. 237 par.1, 2 i 3 Kodeksu Pracy, Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu organizuje:

Pole tekstowe: „szkolenie okresowe B.H.P.” dla pracowników i uczniów, 
które odbędzie się w dniu: 07.12.2015r. o godz. 9:00 w siedzibie 
Cechu ul. Katedralna 6.
Pole tekstowe: „szkolenie okresowe B.H.P.” dla właścicieli zakładów i osób kierujących pracownikami, które rozpocznie się w dniu: 09.12.2015r. o godz. 9:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

Wielki sukces Przemyskiego Rzemieślnika w konkursie „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle.

Więcej w zakładce: AKTUALNOŚCI.

Przedstawiciele przemyskiego rzemiosła brali udział w uroczystościach 70-lecia Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Zapraszamy do pooglądania fotorelacji.

Więcej w zakładce: WYDARZENIA .

   Informujemy o nowo otwartym Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego otwartego przez Członka naszego Cechu. Punkt recyklingu zaprasza wszystkich którzy mają zużyty sprzęt i nie wiedzą co mają z nim zrobić do oddania go do legalnego punktu recyklingu. Punkt ma wszystkie wymagane zezwolenia.

Punkt odbiera elektrośmieci z domu lub z firmy BEZPŁATNIE.

Adres:

F.H.U. Mercedes 37-716 Orły, ul. Floriańska 3.

Tel. 697-591-844, 16 671-26-82.

Więcej w zakładce: Rzemieślnicza REKLAMA.

   Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego przekazuje – do wiadomości i wykorzystania – Informator dla rzemieślników i ich pracowników przygotowany w ramach kampanii informacyjnej „Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla rzemiosła”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane pod auspicjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej w zakładce: AKTUALNOŚCI.

O dofinansowaniu kształcenia ustawicznego. Spotkanie w Związku Rzemiosła Polskiego

Więcej w zakładce: AKTUALNOŚCI.

Prezes ZRP Jerzy Bartnik weźmie udział w Debacie TVP Info

Więcej w zakładce: AKTUALNOŚCI.

System EWRiP. Elektroniczne Centrum Wspierania Rzemiosła
i Przedsiębiorczości.

Dla przedsiębiorców korzystających z dostępu do najnowszych przetargów/zamówień publicznych i prywatnych oraz orzeczeń powstał system wsparcia EWRiP.

Oferuje on w szczególności dostęp do aktualnych zamówienień i przetargów ogłaszanych przez podmioty publiczne i prywatne, najnowsze informacje o konkursach na projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2015-2020 a także dostęp do wyszukiwarki orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów powszechnych w zakresie zamówień publicznych. Dodatkowo poprzez EWRiP można stworzyć własną stronę www, zamieszczać ogłoszenia o produktach i usługach, reklamy i informacje handlowe oraz korzystać z ich automatycznego tłumaczenia na jęz. angielski i rosyjski.

ZUS dopłaty dla pracodawców na poprawę stanu BHP.

Program dofinansowania przedsiębiorstw,

  

Program dotacji jest adresowany do wszystkich płatników składek na ubezpieczenia wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników (konieczne jest zatrudnienie minimum jednego pracownika na umowę o pracę).

 

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje:

 I. Projekty inwestycyjne,

II. Projekty o charakterze doradczym,

III. Projekty inwestycyjno-doradcze, łączące działania powyższych projektów (pkt I i II).

 

Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do konsultacji o podstawie programowej do kształcenia w zawodach rzemieślniczych.

 Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej oraz Cech RR w Przemyślu przesyła w załączeniu list Minister Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Pismo zawiera zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach podstawy programowej do kształcenia w zawodach. W związku z tym został przygotowany specjalny kwestionariusz, który można wypełnić elektronicznie. Jest on dostępny m.in. na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pod linkiem:

http://opinie.koweziu.edu.pl/metryczka.php

 

Kolejny link zawiera dokładny opis tego, jak prawidłowo skorzystać z formularza.

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/%EF%BB%BFkonsultacje-podstawy-programowej-ksztalcenia-w-zawodach-czas-start.html

Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI

Prezydent podpisał ustawę powołującą Radę Dialogu Społecznego.

Obowiązująca od 11 września ustawa o Radzie Dialogu Spolecznego (RDS) zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej (KT). Komisja formalnie działa do momentu powołania pierwszego składu Rady.

Nowa Rada w odróżnieniu od komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po ośmiu członków będą miały OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność", a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela w Radzie z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Zgodnie z ustawą w Radzie pracodawcy i związki zawodowe będą mogli inicjować zmiany w prawie, jeśli uzgodnią wspólny projekt ustawy albo założeń do niej. Rząd będzie miał obowiązek zająć się nimi, a jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to uzasadnić.

Strony pracowników i pracodawców będą też opiniować projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą mogły przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy oraz domagać się wysłuchania publicznego w sprawie projektu.