Informujemy że szkolenia okresowe BHP
w bieżącym miesiącu odbędą się:

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla pracowników i uczniów odbędzie się: 22.06.2016r. o godzinie 09:00 .

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników itp.), rozpocznie się 29.06.2016r. o godzinie 09:00.

 

Szkolenia odbędą się w siedzibie Przemyskiego Cechu (w świetlicy).

4 lipca 2016 roku odbędzie się w Sieradzu XXXII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine’a Cierplikowskiego.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa i Państwa uczniów do udziału w konkursie i przeżywania niezapomnianych chwil podczas Open Hair Festival 2016.
Konkurs im. Antoine’a Cierplikowskiego jest wydarzeniem cyklicznym i wprowadza przyszłych adeptów fryzjerstwa w świat mody, sztuki i prestiżu, nieodzownych elementów współczesnego fryzjerstwa.

Dokumenty do pobrania: regulamin konkursu, kartę zgłoszenia, harmonogram

Prosimy o odesłanie powyższych dokumentów na adres Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Sieradzu lub zgłoszenie telefoniczne uczestników konkursu.

CRiP w Sieradzu ul. Polna 6 , 98-200 Sieradz
E-mail: cechsieradz@wp.pl
Tel 43 827 15 3

 

 

   Informujemy że od 21.01.2015r. w Urzędzie Pracy w Przemyślu będą dostępne wnioski (do pobrania) odnośnie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować
100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Więcej informacji na stronie Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

09 lutego odbędzie się w Przemyskim Cechu spotkanie dla branży fryzjerskiej nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

ZUS dopłaty dla pracodawców na poprawę stanu BHP.

Program dofinansowania przedsiębiorstw,

  

Program dotacji jest adresowany do wszystkich płatników składek na ubezpieczenia wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników (konieczne jest zatrudnienie minimum jednego pracownika na umowę o pracę).

 

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje:

 I. Projekty inwestycyjne,

II. Projekty o charakterze doradczym,

III. Projekty inwestycyjno-doradcze, łączące działania powyższych projektów (pkt I i II).

Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI

Stanowisko ZRP w sprawie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników.

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się, w piśmie skierowanym do ministra Stanisława Szweda, sekretarza stanu w ministerstwie pracy, z prośbą o podjęcie kroków, umożliwiających pracodawcom uzyskanie refundacji za pełny okres szkolenia pracowników młodocianych.

Pojawiły się bowiem liczne sygnały od organizacji zrzeszonych w strukturach ZRP, a dotyczące korespondencji od Wojewódzkich Komendantów Ochotniczych Hufców Pracy, w sprawie ostatecznego składania wniosków o wypłatę refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

W liście czytamy, że „problem dotyczy umów o refundację zawartych w okresie do 31.12.2013 roku, a dotyczących umów o pracę zawartych z młodocianymi pracownikami na 3-letni okres nauki zawodu, upływający w okresie po 31 lipca 2016 roku.” We wskazanym okresie umowy o refundację zawierane przez pracodawców z OHP, podpisywano zgodnie z dwoma przytoczonymi w liście rozporządzeniami. W jednym z nich – dowiadujemy się dalej z pisma, „w rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono dwa zapisy dotyczące okresu, na jaki zawierano umowy o refundacje i według tych ustaleń spisywano przedmiotowe umowy (…). W praktyce oznacza to, że zawierano wówczas umowy o refundacje na pełny okres nauki zawodu z tym, że w treści umów wprowadzono termin udzielania pomocy, tj. do 31 lipca 2016 roku, pomimo, że okres nauki zawodu ustalony w umowie o pracę był dłuższy”.

źródło: Portal Rzemiosła Polskie

 

    W dniu 23 czerwca 2016r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie (siedziba Związku Rzemiosła Polskiego) Prezes Rzemiosła Polskiego udekorował rzemieślników – przedsiębiorców zasłużonych dla gospodarki i rzemiosła, najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym – „Szablą Kilińskiego”.
    W gronie 12 szablistów znalazł się Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
w Przemyślu Pan Janusz Bator.

    „Szablę Kilińskiego” przyznaje Kapituła Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, rzemieślnikom za wybitne zasługi dla rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą.

Szabla jest repliką karabeli polskiej z XVIII wieku