Skontaktuj się z nami Biuro Cechu:

Polska

37-700 Przemyśl

ul. Katedralna 6, I piętro

tel/fax: 16 678-22-22

e-mail: cechprzemysl@op.pl

Przyjmowanie stron:

od pn. do pt.  w godz. 07:30 — 15:00

Związek Rzemiosła Polskiego w roku 2006r nadał naszemu Cechowi Złoty Medal za zasługi dla Rzemiosła Polskiego

Księga Gości - Przeglądanie
Księga Gości - Dopisywanie
Pole tekstowe: Nauka zawodu w Rzemiośle 
gwarancją sukcesu
Pole tekstowe: Przemyski Cech należy do struktur Rzemiosła Polskiego, wchodząc w skład struktur Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Z kolei jednostką nadrzędną Izb jest Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
Ze względu na dużą liczbę zrzeszonych rzemieślników i przedsiębiorców w 28 Izbach Rzemieślniczych, 478 Cechach oraz 186 spółdzielniach rzemieślniczych, przedstawiciele rzemieślników mają możliwość zasiadania w trójstronnej komisji przy Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki temu rzemieślnicy mają realny wpływ na podejmowane decyzje w naszym kraju.

Główne zadania Cechu to:

1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów administracji samorządowej, państwowej i sądów.
2. Współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi.
3. Sprawowanie nadzoru BHP w zakładach rzemieślniczych.
4. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu uczniów młodocianych.
5. Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników 
Ponadto oferujemy:
1. Pełny zakres szkoleń BHP.
2. Sprawowanie nadzoru BHP w zakładach zatrudniających pracowników i uczniów.
3. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego w zakładach pracy i prowadzenie dochodzeń powypadkowych
4. Organizowanie kursów pedagogicznych dla mistrzów szkolących lub zamierzających szkolić uczniów.
5. Organizowanie teoretycznych kursów dokształcających dla młodocianych uczniów rzemiosła nieuczęszczających do szkół.
6. Organizowanie sesji egzaminacyjnych czeladniczo-mistrzowskich w wielu zawodach, przeprowadzanych  w siedzibie Cechu przez komisje egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

Strona główna

Informacje o nas

Kontakt z nami

Lista usług

Łącza pokrewne

Oświata Zawodowa

Szkolenia BHP

WIADOMOŚCI

 

Jesteś przedsiębiorcą zrzeszonym w Przemyskim Cechu i chcesz być szybko i na bieżąco informowany o aktualnościach związanych: z prowadzeniem zakładu, ważnych informacjach dotyczących Przemyskiego Rzemiosła, organizowanych kursach BHP itp. Podaj Swój e-mail w biurze Cechu lub prześlij go na nasz adres.

Nr konta bankowego Przemyskiego Cechu :
Bank PBS o/Przemyśl nr  05 8642 1155 2015 1506 0383 0001

Jesteśmy tez obecni na:

Przemyska fontanna „z niedźwiadkiem” ufundowana staraniem Przemyskich rzemieślników zrzeszonych
w Cechu Rzemiosł Różnych
w Przemyślu
w 1964r.

Zakłady zainteresowane naborem uczniów na rok szkolny
2015/16, prosimy o kontakt z Cechem.

SZKOLENIA B.H.P.
- wiadomości ogólne, terminy.

AKTUALNOŚCI w pigułce

Egzaminy Czeladniczo-Mistrzowskie,
terminy
oraz inne informacje na ich temat.

europass dla rzemiosła:
dla dyplomów Czeladniczo-Mistrzowskich.

Kurs pedagogiczny.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z udziałem Inspektorów Pracy z Rzeszowa.

Targi Edukacji i Pracy w Przemyślu

ZSU-HiG

Prezentacja w Galerii Sanowa ZSUHiG
oraz Cechu R.R

ZSU-HiG

Dni otwarte ZSUHiG

NOC
MUZEÓW

Przemyska Noc Muzeów i Rzemiosło Przemyskie

Uroczyste wręczenie Dyplomów Mistrzowskich 2014

Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 - szansa dla Twojej firmy.

 

Bezpłatny audyt energetyczny.

Biznesowa Polska B dostanie pomoc

Uprawnienia budowlane dla mistrzów

XI Zjazd Podkarpackiego Rzemiosła.

Nauka Zawodu Młodocianych,
—WIADOMOŚCI OGÓLNE.

Nauka Zawodu Młodocianych
—NOWOŚCI.

Rzemieślnicza Pielgrzyma
do Częstochowy

Przemyślaninem roku został przemyski rzemieślnik mistrz rzemiosła fajkarskiego Z. Bednarczyk

07 maja 2013r. odbyło się wyborcze walne zebranie członków przemyskiego cechu.

Otrzymanie tytułu kwalifikacji zawodowych rzemieślnika dla dorosłych, szansą na pracę
w Polsce i zagranicą..

ODPADY - w przedsiębiorstwie.
Wiadomości ogólne.

ODPADY - zgłoszenie informacji
o gospodarce odpadami w Urzędzie Miejskim/Gminie, Starostwie, Urzędzie Marszałkowskim
.

Rzemieślniku z dobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokształcanie zawodowe „dorosłych”

-nowe przepisy