Strona główna

   Jesteśmy najstarszym i największym stowarzyszeniem rzemieślników-przedsiębiorców na terenie powiatu przemyskiego. Pierwsze zachowane dokumenty świadczące o istnieniu przemyskich Cechów pochodzą z 1386 roku.

   Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu jest dobrowolnym zrzeszeniem pracodawców — rzemieślników, jest samorządową, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła polskiego.

   Przemyski Cech należy do struktur Rzemiosła Polskiego, wchodząc w skład struktur Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Z kolei jednostką nadrzędną Izb jest Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

   Ze względu na dużą liczbę zrzeszonych rzemieślników i przedsiębiorców w 28 Izbach Rzemieślniczych, 478 Cechach oraz 186 spółdzielniach rzemieślniczych, przedstawiciele rzemieślników mają możliwość zasiadania w radzie dialogu społecznego przy Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki temu rzemieślnicy mają realny wpływ na podejmowane decyzje w naszym kraju.

 

Główne zadania Cechu to:

1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów administracji samorządowej, państwowej i sądów.

2. Współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi.

3. Sprawowanie nadzoru BHP w zakładach rzemieślniczych.

4. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu uczniów młodocianych.

5. Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników

 

Ponadto oferujemy:

1. Pełny zakres szkoleń BHP.

2. Sprawowanie nadzoru BHP w zakładach zatrudniających pracowników i uczniów.

3. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego w zakładach pracy i prowadzenie dochodzeń powypadkowych

4. Organizowanie kursów pedagogicznych dla mistrzów szkolących lub zamierzających szkolić uczniów.

5. Organizowanie teoretycznych kursów dokształcających dla młodocianych uczniów rzemiosła nieuczęszczających do szkół.

6. Organizowanie sesji egzaminacyjnych czeladniczo-mistrzowskich w wielu zawodach, przeprowadzanych  w siedzibie Cechu przez komisje egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

Przemyska fontanna „z niedźwiadkiem” ufundowana staraniem Przemyskich rzemieślników zrzeszonych
w Cechu Rzemiosł Różnych
w Przemyślu
w 1964r.

Związek Rzemiosła Polskiego w roku 2006r nadał naszemu Cechowi Złoty Medal za zasługi dla Rzemiosła Polskiego.

Skontaktuj się z nami Biuro Cechu:

Polska

37-700 Przemyśl

ul. Katedralna 6, I piętro

tel/fax: 16 678-22-22

e-mail: cechprzemysl@op.pl

Przyjmowanie stron:

od pn. do pt.  w godz. 07:30 — 15:00

Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu, to 150 zakładów z różnych branż, to kilkaset zatrudnionych pracowników, 300 uczniów uczących się rzemiosła. Tu znajdziesz prawdziwych fachowców.