CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

http://www.zrp.pl

00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14

Telefony:
Centrala: 022 50 44 200 
Sekretariat: tel. 022 831 61 61,
831 16 68,  50 44 330, 50 44 338, 
Fax: 022 50 44 220

Łącza pokrewne

IZBA RZEMIEŚLNICZA w RZESZOWIE

http://www.izba.rze.bip-online.pl

35-959 Rzeszów,

ul. Grunwaldzka 19

skr. poczt. 320,

· Sekretariat, Prezes Zarządu, Archiwum, polityka informacyjna i promocja gospodarcza
- tel./fax (017) 853 62 88, e-mail:
izba.rze@interia.pl

· Ośrodek Szkolenia Rzemiosła, Oświata i Kwalifikacje Zawodowe, Sprawy Samorządowo-Organizacyjne
 - tel. (017) 853 20 21,
e-mail:
izba-osrodek@tlen.pl

· Główny Księgowy
- tel. (017) 853 20 24

· Wydział Księgowości i Budżetu oraz Spraw Ekonomiczno-Finansowych,
 Kasa Izby - tel. (017) 853 20 22

· Promocja Rzemiosła,
e-mail:
izba.rze2@interia.pl

Strona oficjalna Urzędu Miasta Przemyśla

http://www.przemysl.pl/

Strona Urzędu Gminy Przemyśl

http://www.gminaprzemysl.home.pl/

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 16 678 22 22

Faks: 16 678 22 22

E-mail: cechprzemysl@op.pl