CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

.Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

AKTUALNOŚCI

Aby skontaktować się z nami, zadzwoń pod numer:

16 678 22 22

1. Aktualne terminy egzaminów Czeladniczo—Mistrowskich.

PILNE:

   Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu informuje że w dniach od 20 czerwca br. Do 07 lipca 2017r. odbędzie się sesja egzaminacyjna.

TERMINY:

· Rozdanie sztuk popisowych:

 20.06.2017r. (wtorek) o godz. 900

 

· Egzamin ustny i pisemny (końcowy):

 07.07.2017r. O godz. 900

 

Dokumenty należy złożyć w Cechu najpóźniej do 12.06.2017r.

 

Odbiór wymaganych druków w Biurze Cechu ul. Katedralna 6 w Przemyślu.
Cech przyjmuje petentów w godz. 7
30 – 1500

       CRR PRZEMYŚL     tel. 16 678-22-22

 

2. Terminy szkoleń okresowych BHP.

· Szkolenie Okresowe BHP dla UCZNIÓW, które odbędzie się:
 I grupa —
05.06.2017r. o godzinie 09:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna.
 II grupa—
12.06.2017r. o godzinie 09:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna.

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla PRACOWNIKÓW, które odbędzie się:
                
19.06.2017r. o godzinie 09:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

                      17.07.2017r. o godzinie 09:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników itp.), rozpocznie się:
                
26.06.2017r. o godzinie 09:00. w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

                      24.07.2017r. o godzinie 09:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

 

Następne terminy szkoleń okresowych: wrzesień.

 

Kursanci powinni przynieść ze sobą przybory do pisania.

 

OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE W DNIU KURSU

 

Przy większej grupie pracowników jest możliwość z organizowania szkolenia w innym ustalonym terminie i w miejscu w skazanym przez pracodawcę.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestników
szkolenia w Biurze Cechu.

       CRR PRZEMYŚL     tel. 16 678-22-22     Więcej szczegółów.  

 

 

3. Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych.

   Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

       CRR PRZEMYŚL     tel. 16 678-22-22     Więcej szczegółów.

 

4. Z.D.Z. Rzeszów zaprasza do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Przemyślu, przy ul. Czarnieckiego 2.

 - Nauce patronuje Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu.

      CRR PRZEMYŚL     tel. 16 678-22-22    Więcej szczegółów.