CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy, którzy nie posiadają ważnych zaświadczeń z kursu BHP / w tym pracowników i uczniów / podlegają karze grzywny / Art. 283 par. 1 K.P./.
Kary nakłada Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie kontroli.

Szkolenia z dziedziny  bezpieczeństwa
i higieny pracy.

· Szkolenie BHP wstępne instruktaż ogólny.

· Szkolenie BHP okresowe dla pracowników i uczniów.

· Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami (np. kierowników, brygadzistów itp.)

· Szkolenie BHP dla pracodawców. 

Cena: zależna od rodzaju szkolenia.

Szkolenia bhp są wymagane dla każdego pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy.

Jednostka magazynowa/nr produktu: 01/000

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 16 678 22 22

Faks: 16 678 22 22

E-mail: cechprzemysl@op.pl

Ważność szkoleń:

Każdy nowo zatrudniony pracownik, uczeń przed podjęciem pracy musi przejść szkolenie wstępne:

●  Szkolenie wstępne złożone jest z instruktażu ogólnego BHP dokonane przez Cech i instruktażu wstępnego stanowiskowego dokonane przez pracodawców, ważne jest 1 rok (niedokonanie któregoś z instruktaży powoduje że, całe szkolenie wstępne jest nieważne), 0,5 roku dla osób kierujących pracownikami;

Przed upływem w/w czasu pracownik musi przejść szkolenie okresowe.

Ważność szkoleń okresowych:

●  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników i uczniów: w zakładach o dużym zagrożeniu dla zdrowia, ważne jest 1 rok, natomiast w zakładach o mniejszym zagrożeniu - 3 lata;

●  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych ważny jest 6 lat.

· Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, ważny jest 5 lat;