CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy, którzy nie posiadają ważnych zaświadczeń z kursu BHP / w tym pracowników i uczniów / podlegają karze grzywny / Art. 283 par. 1 K.P./.

Kary nakłada Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie kontroli.

Szkolenia z dziedziny  bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Rodzaje szkoleń BHP:

· Szkolenie BHP wstępne instruktaż ogólny.

· Szkolenie BHP okresowe dla pracowników i uczniów.

· Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami (np. kierowników, brygadzistów itp.)

· Szkolenie BHP dla pracodawców. 

Cena: zależna od rodzaju szkolenia.

Jednostka magazynowa/nr produktu: 01/000

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 16 678 22 22

Faks: 16 678 22 22

E-mail: cechprzemysl@op.pl

I. Ważność szkoleń BHP dla pracowników i uczniów:

Każdy nowo zatrudniony pracownik, uczeń przed podjęciem pracy musi przejść szkolenie wstępne:

●  Szkolenie wstępne złożone jest z instruktażu
-
ogólnego BHP dokonane przez Cech oraz
-
stanowiskowego dokonane przez pracodawców, (niedokonanie któregoś z instruktaży powoduje że, całe szkolenie wstępne jest nieważne). Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników powinno się odbyć nie później niż do roku czasu po szkoleniu wstępnym a dla osób kierujących pracownikami (kierownik, brygadzista itp.) do 0,5 roku po szkoleniu wstępnym;

Przed upływem w/w czasu pracownik musi przejść szkolenie okresowe.

Ważność szkoleń okresowych:

●  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników i uczniów: w zakładach o dużym zagrożeniu dla zdrowia, ważne jest nie dłużej niż 1 rok, natomiast w zakładach o mniejszym zagrożeniu - 3 lata;

●  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych ważne jest nie dłużej 6 lat.

· Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, ważny jest nie dłużej5 lat; 

II. Ważność szkoleń BHP dla pracodawców:

Pracodawca powinien poddać się szkoleniu przed zatrudnieniem pierwszego pracownika lub ucznia. Szkolenie bhp dla pracodawców przeprowadzane jest później okresowo. W trakcie zatrudniania trzeba  ciągłości ważnych szkoleń.


· Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, ważny jest 5 lat;